Dysvik Hjort
Kontakt oss
Om oss

Hjortekjøtt er ein fantastisk ressurs som me har tilgang på på Vestlandet.  Me har som mål at dette nydelige viltmåltidet skal verte lettare tilgjengelig for den vanlige forbrukar.

I Dysvik har me jakt av hjort - på garden vår skyt me nokre få dyr og ein del andre grunneigarer kjem hit med hjorten dei har jakta. Me vil dele kunnskap om korleis me kan ta bedre vare på dette gode råstoffet.  Me sel hjortekjøtt direkte til forbrukar og pakkar for ein del jegrar for direkte salg-

Me legg vekt på at de som forbrukar skal vite kvar denne maten kjem frå og alle pakkar er merka med kvar dyret er skote og navn på jeger. 

Me vil at du skal få hjort på tallerken til ein overkommerlig pris - og gjordt på ein måte som er trygg for forbruker.