BRUKSVILKÅR FOR BRUKERE AV TASTEBUDS.NO 

Oppdatert 15.11.2021.

  1. Generelt

1.1 Tjenesten vi tilbyr

Tastebuds er en digital markedsplass for kjøp og salg av lokalmat. Produsentene styrer selv hva de tilbyr, til hvilke priser, og tilgjengeligheten av varene. Vi plukker opp varene hos produsent, og leverer dem samlet hjem til kunden. Frakten er en del av vår tjeneste, og utelukker at kunden kan hente varene sine på vårt forretningssted.  

 

1.2 Krav til brukeren 

Ved å akseptere disse vilkårene bekrefter du at du er minst 18 år gammel og at du kan godta vilkårene med bindende virkning. Dersom du er under 18 år, må du innhente samtykke fra dine foreldre eller foresatte før du godtar vilkårene. Dersom du ikke godtar vilkårene, eller du ikke har myndighet til å opptre som en kontraktspart, hverken for din egen del eller som en representant for en tredjepart, har du ikke rett til å bruke Tastebuds AS sine tjenester. 

 

  1. Kontoregistrering og konfidensialitet 

Ved opprettelse av brukerkonto hos tastebuds.no, er du ansvarlig for å sørge for at informasjonen du oppgir er korrekt. Det er ditt ansvar å sikre at passordet til brukerkontoen din forblir konfidensielt og sikkert. Ved registrering samtykker du i at du er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som utføres med ditt brukernavn og passord. Vi kan anta at all kommunikasjon vi mottar fra din konto, har blitt gjort av deg.

Ansvaret omfatter andres uberettigede bruk av din brukerkonto, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra tastebuds.no sin side. 

 

  1. Brukerens handlingsplikt ved uautorisert bruk av brukerkonto 

Du er ansvarlig for å varsle oss om du blir oppmerksom på uautorisert bruk av eller tilgang til brukerkontoen din. Du godtar at vi kan kreve at du gir oss informasjon som kan brukes til å bekrefte identiteten din og hjelpe oss med å holde kontoen din sikker. 

For kontakt: se punkt 9 i dette dokumentet. 

 

  1. Personvern 

Vi behandler dine personopplysninger i tråd med vår personvernerklæring.

 

  1. Ulovlig atferd, usaklig atferd og brudd på bruksvilkårene.

Bruk av tjenesten til ulovlige formål eller usaklige formål er ikke tillatt. Herunder vil atferd som strider med norsk lov ikke tillates på nettsiden. Eksempler på slik bruk er respektløse, rasistiske eller trakasserende ytringer. 

Det samme gjelder usaklig atferd som ikke er relevant til å fremme eller oppnå et bestemt angitt formål. Eksempler på slik atferd er markedsføring for eget produkt, personangrep eller politiske ytringer i forbindelse med produktanmeldelse på tastebuds.no. 

Eksemplene nevnt ovenfor er ikke uttømmende og annen lignende atferd kan omfattes.

Tastebuds AS har rett til å stenge ned brukerens profil og aktivitet uten forvarsel dersom du bryter bruksvilkårene. Det samme gjelder dersom vi mener at du har utvist ulovlig atferd eller usaklig atferd. 

Dersom du bryter bruksvilkårene, eller utviser ulovlig atferd eller usaklig atferd, og dette medfører direkte eller indirekte økonomisk tap for oss, vil du være ansvarlig for et eventuelt erstatningskrav overfor Tastebuds AS.

Tastebuds AS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte økonomisk tap på din side når tapet skyldes at du har brutt bruksvilkårene, eller utvist ulovlig atferd eller usaklig atferd. Dette gjelder likevel ikke dersom vi forårsaket tapet med forsett eller grov uaktsomhet.

 

  1. Ansvarsbegrensning 

Tastebuds AS kan ikke garantere at informasjon publisert av produsentene er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud, samt annen informasjon som er oppgitt fra produsenten. Tastebuds er dermed ikke ansvarlig for konsekvenser som oppstår som følge av feilinformasjon fra produsenten. 

Tastebuds AS vil ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning et slikt ansvar ikke følger av ufravikelig lov. 

Tastebuds AS gir ingen garantier når det gjelder nettsidens funksjon eller tilgjengelighet.

 

  1. Endring av bruksvilkår 

Tastebuds AS forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer i disse bruksvilkårene uten varsel. Ved vesentlige endringer i bruksvilkårene vil du derimot motta forvarsel. Forvarselet vil opplyse om når endringen(e) trer i kraft to uker i forveien. 

Den nyeste og gjeldende versjonen av bruksvilkårene vil alltid være tilgjengelig på vår nettside. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på bruksvilkårene. 

Brukerkontoer som fortsetter å være registrerte etter at endringen(e) har trådt i kraft, er et automatisk samtykke fra den registrerte. 

 

  1. Problemstillinger og tvisteløsning 

Problemstillinger om tolkning og anvendelse av disse brukervilkårene skal tolkes i samsvar med norsk lovgivning.

Oppstått tvist mellom tastebuds.no og brukeren skal forsøkes å bli løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan partene ta opp saken til mekling. 

 

  1. Kontakt

Skulle du ha ytterligere spørsmål til våre bruksvilkår eller trenge hjelp, kan du kontakte oss på e-post: hei@tastebuds.no.